Twój Koszyk jest pusty.

Import do koszyka z pliku Excel:

Formularz ten umożliwia dodanie do koszyka użytkownika kilku pozycji.
Jednocześnie można zaimportować 200 pozycji. Większa ilość pozycji w jednym pliku nie jest możliwa.
Formularz obsługuje 3 formaty plików: CSV, XLS i XLSX. Plik powinień zawierać listę pozycji z podziałem na 3 kolumny.

  • Kolumna A : zawiera kod produktu (symbol producenta)
  • Kolumna B : zawiera ilość danego produktu jaką chcemy dodać do koszyka
  • Kolumna C : zawiera przedrostek nazwy Producenta lub jest pusta (ale wówczas trzeba będzie wybrać producenta w kolejnym kroku)
Przykład :
03001 10 SCHN
TFH12UPS 5 HYUN