Jak założyć konto na B2B Zenex?

W celu utworzenia konta na B2B Zenex należy kliknąć w link w górym pasku: Zarejestruj się. i wypełnić formularz . Zwrócić należy uwagę na rodzaj konta i dane kontaktowe.

Jeśli podajesz adres email do kontaktów to w kolejnym kroku nastąpi sprawdzenie poprawności tego adresu poprzez wysłanie maila. W wiadomości wysłanej będzie znajdował się kod, który należy podać w formularzu. Nie należy, więc za szybko zamykać okna/karty przeglądarki do czasu, kiedy nie zostaniemy poinformowani o zakończeniu procesu rejestracji. Jeśli adres do e-faktur będzie inny niż email do kontaktów to on również przejdzie podobną kontrolę.

Po zakończeniu procesu rejestracji otrzymasz maila z danymi do logowania.